Mi Fan Sẵn – Xòe Hẹp

Narrow fan là mi fan sẵn xòe hẹp. Sản phẩm mi fan cao cấp, thân dài, độ xòe hẹp giúp việc nối mi tự nhiên hơn. Sử dụng mi xòe hẹp giúp tăng độ bền của mi nối.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.