Hiển thị 1–12 của 18 kết quả

Mi Fan Sẵn – 7 Ngăn:

Mi fan sẵn  được chia thành 7 ngăn, có thể Mix theo độ dài, màu sắc.

Có 2 loại mi fan sẵn 7 ngăn: hộp nhựa, hộp giấy.

  •  Hộp nhựa: tiết kiệm chi phí, dễ dàng làm nhãn hiệu riêng.
  • Hộp giấy: hộp làm chất liệu giấy bìa cứng đẹp, nhãn hiệu riêng chuyên nghiệp. Vận chuyển không bị hư hỏng.
225.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
295.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
300.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
305.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
312.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
75.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
80.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
100.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
105.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
105.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
115.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
136.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm