Hiển thị tất cả 11 kết quả

Mi Fan Sẵn  – Hộp Nhựa:

Mi fan sẵn được chia thành 7 ngăn, có thể Mix theo độ dài, màu sắc.

 – Ưu điểm loại mi fan sẵn Hộp nhựa

Tiết kiệm chi phí, chất liệu nhựa có thể nhìn thấy rõ sản phẩm từ bên ngoài. Dễ dàng có nhãn hiệu riêng khi dán vào hộp nhựa.

 – Nhược điểm loại mi fan sẵn Hộp nhựa

Hộp nhựa dễ vỡ trong quá trình vận chuyển, nhìn không được chuyên nghiệp bằng hộp chất liệu giấy bìa cứng.

295.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
300.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
305.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
312.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
75.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
100.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
105.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
136.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
162.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
175.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
220.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm