Hiển thị tất cả 4 kết quả

Mi Volume 3D 1000Fans

Mi volume  3d 1000fans là mi volume 3d trong hộp chứa 1000fans , là loại mi được sử dụng nhiều để nối mi volume.

Mi được làm sẵn hoàn toàn thủ công, xòe đều, chân keo nhỏ. Mi volume 3d 1000fans được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu Hàn Quốc. Đạt tiêu chuẩn & chứng nhận chất lượng xuất khẩu.

95.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
67.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
75.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
80.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm