Hiển thị tất cả 9 kết quả

Mi Volume 6D – Mi Fan Sẵn 6D

Mi volume 6d hay còn gọi là mi chùm 6d , là loại mi được sử dụng nhiều để nối mi volume. Có nhiều mẫu mi volume 6d: 120fan, 200fan, 500fan, 1000fan,..

Mi volume 6d được làm sẵn hoàn toàn thủ công, fan mi xòe đều, chân keo nhỏ. Chất liệu nhập khẩu Hàn Quốc. Mi Volume  đạt tiêu chuẩn & chứng nhận chất lượng xuất khẩu.

100.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
139.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
125.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
32.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
65.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
136.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
29.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
189.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
146.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm