Hiển thị 1–12 của 18 kết quả

Mi Volume Hàng Cắt

Mi Volume hàng cắt là fan mi được đựng trong 7 ngăn . Mỗi hộp có 7 ngăn, có thể mix độ dài hoặc mix màu.

Mi được làm hoàn toàn thủ công, xòe đều, chân keo nhỏ. Mi volume 7 ngăn được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu Hàn Quốc. Đạt tiêu chuẩn & chứng nhận chất lượng xuất khẩu.

225.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
295.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
300.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
305.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
312.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
75.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
80.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
100.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
105.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
105.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
115.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
136.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm